Seznam všech lidí

Roman Stupka

Vrcholový manažer a podnikatel, který při svých aktivitách kombinuje dlouholeté zkušenosti z několika korporátních rolí, následných 3,5 let v rolích krizového manažera ve 3 projektech výrobních firem (od průmyslových tiskáren po výrobu oken a dveří) kombinovaných s metodologií Rockefellerových návyků pro podporu dalšího růstu úspěšných firem. Má hluboký obdiv k podnikatelům, kteří založili a řadu letí rozvíjejí svoje vlastní firmičky a firmy, poskytují obživu stovkám a tisícům lidí a často umožňují prosperovat celým městům či oblastem.

Red Button je pro mě parta zajímavých, ambiciozních „dobrých lidí“ a prostor pro kde jsem našel výzvy pro moje vlastní přemýšlení a konání. Krom toho je to přirozená možnost stálého vzdělávání.