V současné době zastávám funkci ředitele Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval jsem fakultu technologickou VUT Brno, obor technologie plastů a gumy. V letech 1981-89 jsem pracoval jako samostatný výzkumný pracovník při vývoji a aplikaci nových materiálů v obuvnickém průmyslu. V roce 1989 přešel na SOU obuvnické, kde jsem od roku 1992 působil jako ředitel. Stal se zakladatelem Mezinárodní školy moderního obuvnictví (ISMS) a zahájil spolupráci s firmou Baťa. V roce 1998 odešel na žádost pana Tomáše J. Bati budovat nově založenou Nadaci Tomáše Bati. Mé životní krédo je baťovsky jednoduché: „Služba veřejnosti“.